Oferta

 

Produkcja kołnierzy ze stali nierdzewnej

 • luźny dociskowy do rur PE
 • luźny TYP 02 + pierścień TYP 32
 • przejściowy
 • płaski gwintowany TYP 01
 • płaski TYP 01
 • szyjkowy gwintowany (tulejowy) TYP 13
 • z szyjką TYP 11
 • zaślepiający TYP 05

Sieci i przyłącza, obiekty inżynierii sanitarnej i wodociągowej

 • Kanalizacja sanitarna
 • Przepompownie ścieków
 • Kanalizacja deszczowa
 • Odwodnienia
 • Wodociągi
 • Gazociągi

Usługi specjalistyczne i wynajem

 • Wykopy
 • Przewierty
 • Inspekcja TV
 • Transport